XÂY DỰNG

Với mục tiêu dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp , công ty cổ phần xây lắp và thương mại Tân Long Việt chú trọng đầu tư kỹ thuật và thiết bị tiên tiến...

THUỶ HẢI SẢN

Với kinh nghiệm và bề dày trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, công ty cổ phần xây lắp và thương mại Tân Long Việt luôn đáp ứng tốt nhất những yêu cầu...

DỊCH VỤ

Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Tân Long Việt cung cấp dịch vụ tốt nhất với phong cách chuyên nghiệp .

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Thương Mại Tân Long Việt được thành lập ngày 3 tháng 12 năm 2012. Hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực chính là Xây Lắp và Thương Mại . Mục tiêu của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tân Long Việt là chữ " TÍN " với quý khách hàng và với tiêu chí  " Chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững "